Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on the Application of Atom Trap Trace Analysis in Water Resource Management

Názov akcie: Technical Meeting on the Application of Atom Trap Trace Analysis in Water Resource Management

Dátum konania od: 29.10.2024

Dátum konania do: 01.11.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 01.07.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Technical Meeting on the Application of Atom Trap Trace Analysis in Water Resource Management

Prílohy:

MA-0137-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0137-2024_24-01692E_Encl.pdf
MA-0137-2024_24-01692E_NV.pdf

Aktualizácia: 10.05.2024