Medzinárodné Akcie

United States of America-IAEA Nuclear Knowledge Management School

Názov akcie: United States of America-IAEA Nuclear Knowledge Management School

Dátum konania od: 02.12.2024

Dátum konania do: 06.12.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 17.05.2024

Miesto konania: Texas, United States of America

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: United States of America-IAEA Nuclear Knowledge Management School

Prílohy:

MA-0136-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0136-2024_24-01721E_Encl.pdf
MA-0136-2024_24-01721E_NV.pdf

Aktualizácia: 10.05.2024