Medzinárodné Akcie

TC Coordination Meeting on CT Optimization and Justification Guidelines under RER9157 “Strengthening implementation of the justified and optimized use of ionizing radiation in medicine”

Názov akcie: TC Coordination Meeting on CT Optimization and Justification Guidelines under RER9157 “Strengthening implementation of the justified and optimized use of ionizing radiation in medicine”

Dátum konania od: 01.07.2024

Dátum konania do: 03.07.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 17.05.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: TC Coordination Meeting on CT Optimization and Justification Guidelines under RER9157 “Strengthening implementation of the justified and optimized use of ionizing radiation in medicine”

Prílohy:

MA-0133-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0133-2024_Information Sheet (ME-RER9157-2403071).pdf
MA-0133-2024_Invitation Letter (ME-RER9157-2403071),.pdf

Aktualizácia: 07.05.2024