Medzinárodné Akcie

Workshop on National Strategies on Capacity Building for Nuclear Safety

Názov akcie: Workshop on National Strategies on Capacity Building for Nuclear Safety

Dátum konania od: 09.09.2024

Dátum konania do: 13.09.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 07.06.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Workshop on National Strategies on Capacity Building for Nuclear Safety

Prílohy:

MA-0132-2024_24-01744E_Encl.pdf
MA-0132-2024_24-01744E_NV.pdf

Aktualizácia: 07.05.2024