Medzinárodné Akcie

Interregional Training Course on Human Resource Management for New and Expanding Nuclear Power Programmes

Názov akcie: Interregional Training Course on Human Resource Management for New and Expanding Nuclear Power Programmes

Dátum konania od: 22.07.2024

Dátum konania do: 26.07.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 20.05.2024

Miesto konania: Moscow, Russian Federation

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Interregional Training Course on Human Resource Management for New and Expanding Nuclear Power Programmes

Prílohy:

MA-0131-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0131-2024_EVT2400476 Information Sheet _ITC HRM.pdf
MA-0131-2024_EVT2400476 Invitation Letter.pdf

Aktualizácia: 07.05.2024