Medzinárodné Akcie

International Training Course on Operational and Performance Testing of Physical Protection System

Názov akcie: International Training Course on Operational and Performance Testing of Physical Protection System

Dátum konania od: 05.08.2024

Dátum konania do: 16.08.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 31.05.2024

Miesto konania: Seibersdorf, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: International Training Course on Operational and Performance Testing of Physical Protection System

Prílohy:

MA-0130-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0130-2024_24-01702E_Encl.pdf
MA-0130-2024_24-01702E_NV.pdf

Aktualizácia: 07.05.2024