Medzinárodné Akcie

Virtual Mid-Term Review Meeting under the IAEA TC project RER1023, “Harmonizing Implementation of Radiotracer and Sealed Sources Techniques for Efficient Use of Natural Resources and Environmental Monitoring”

Názov akcie: Virtual Mid-Term Review Meeting under the IAEA TC project RER1023, “Harmonizing Implementation of Radiotracer and Sealed Sources Techniques for Efficient Use of Natural Resources and Environmental Monitoring”

Dátum konania od: 29.05.2024

Dátum konania do: 30.05.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 13.05.2024

Miesto konania: Online

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Virtual Mid-Term Review Meeting under the IAEA TC project RER1023, “Harmonizing Implementation of Radiotracer and Sealed Sources Techniques for Efficient Use of Natural Resources and Environmental Monitoring”

Prílohy:

MA-0129-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0129-2024_Information Sheet, ME-RER1023-2403256.pdf
MA-0129-2024_Invitation Letter, ME-RER1023-2403256.pdf

Aktualizácia: 07.05.2024