Medzinárodné Akcie

Regional Training Course on Alpha-Particle Spectrometry for determination of natural radionuclides in water samples

Názov akcie: Regional Training Course on Alpha-Particle Spectrometry for determination of natural radionuclides in water samples

Dátum konania od: 05.08.2024

Dátum konania do: 09.08.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 24.05.2024

Miesto konania: Seibersdorf, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Regional Training Course on Alpha-Particle Spectrometry for determination of natural radionuclides in water samples

Prílohy:

MA-0128-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0128-2024_TN-RER7014-2402869_Information Sheet_30 April 2024.pdf
MA-0128-2024_TN-RER7014-2402869_Invitation letter 30 April 2024.pdf

Aktualizácia: 02.05.2024