Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on the Deployment of Advanced Manufacturing Solutions for the Nuclear Power Industry

Názov akcie: Technical Meeting on the Deployment of Advanced Manufacturing Solutions for the Nuclear Power Industry

Dátum konania od: 19.08.2024

Dátum konania do: 23.08.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 18.06.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Technical Meeting on the Deployment of Advanced Manufacturing Solutions for the Nuclear Power Industry

Prílohy:

MA-0127-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0127-2024_24-01207E_Encl.pdf
MA-0127-2024_24-01207E_NV_MSs.pdf

Aktualizácia: 26.04.2024