Medzinárodné Akcie

International Training Course for Newcomer Countries on State Systems of Accounting for and Control of Nuclear Material

Názov akcie: International Training Course for Newcomer Countries on State Systems of Accounting for and Control of Nuclear Material

Dátum konania od: 26.08.2024

Dátum konania do: 06.09.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 24.05.2024

Miesto konania: Daejeon, Republic of Korea

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: International Training Course for Newcomer Countries on State Systems of Accounting for and Control of Nuclear Material

Prílohy:

MA-0126-2024_2.9_Form A ITC ROK 2024.pdf
MA-0126-2024_Announcement.pdf
MA-0126-2024_Information Sheet 2024.pdf

Aktualizácia: 25.04.2024