Medzinárodné Akcie

Third Technical Meeting on Plasma Disruptions and their Mitigation

Názov akcie: Third Technical Meeting on Plasma Disruptions and their Mitigation

Dátum konania od: 03.09.2024

Dátum konania do: 06.09.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 10.06.2024

Miesto konania: Saint-Paul-lez-Durance, France

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Third Technical Meeting on Plasma Disruptions and their Mitigation

Prílohy:

MA-0125-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0125-2024_24-01579E_Encl.pdf
MA-0125-2024_24-01579E_NV.pdf

Aktualizácia: 25.04.2024