Medzinárodné Akcie

Interregional Workshop on Self-Evaluation on Infrastructure Development for New Nuclear Power Programmes

Názov akcie: Interregional Workshop on Self-Evaluation on Infrastructure Development for New Nuclear Power Programmes

Dátum konania od: 23.09.2024

Dátum konania do: 27.09.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 17.05.2024

Miesto konania: Jakarta, Indonesia

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Interregional Workshop on Self-Evaluation on Infrastructure Development for New Nuclear Power Programmes

Prílohy:

MA-0124-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0124-2024_ME-INT2024-2400550 - Information Sheet_Final.pdf
MA-0124-2024_ME-INT2024-2400550_Invitation Letter.pdf

Aktualizácia: 24.04.2024