Medzinárodné Akcie

International Training Course on Developing Regulations and Associated Administrative Measures for Nuclear Security

Názov akcie: International Training Course on Developing Regulations and Associated Administrative Measures for Nuclear Security

Dátum konania od: 15.07.2024

Dátum konania do: 19.07.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 10.05.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: International Training Course on Developing Regulations and Associated Administrative Measures for Nuclear Security

Prílohy:

MA-0122-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0122-2024_24-01618E_Encl.pdf
MA-0122-2024_24-01618E_NV.pdf

Aktualizácia: 23.04.2024