Medzinárodné Akcie

Workshop on Decommissioning Supply Chains and Technological Innovations

Názov akcie: Workshop on Decommissioning Supply Chains and Technological Innovations

Dátum konania od: 01.07.2024

Dátum konania do: 05.07.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 25.04.2024

Miesto konania: Vienna, Austria + Online

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Workshop on Decommissioning Supply Chains and Technological Innovations

Prílohy:

MA-0121-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0121-2024_24-00231E_Encl.pdf
MA-0121-2024_24-00231E_NV.pdf

Aktualizácia: 23.04.2024