Medzinárodné Akcie

Joint IAEA and Argonne National Laboratory Training Activity on Computed Tomography Clinical Physics and Optimization

Názov akcie: Joint IAEA and Argonne National Laboratory Training Activity on Computed Tomography Clinical Physics and Optimization

Dátum konania od: 14.10.2024

Dátum konania do: 19.10.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 03.05.2024

Miesto konania: Durham, NC, United States of America

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Joint IAEA and Argonne National Laboratory Training Activity on Computed Tomography Clinical Physics and Optimization

Prílohy:

MA-0120-2024_24-00951E_Encl.pdf
MA-0120-2024_24-00951E_NV.pdf

Aktualizácia: 22.04.2024