Medzinárodné Akcie

International Hands-On Regulatory Inspector Training

Názov akcie: International Hands-On Regulatory Inspector Training

Dátum konania od: 03.06.2024

Dátum konania do: 13.06.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 02.05.2024

Miesto konania: Zwentendorf, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: International Hands-On Regulatory Inspector Training

Prílohy:

MA-0119-2024_24-01686E_Encl.pdf
MA-0119-2024_24-01686E_NV.pdf

Aktualizácia: 22.04.2024