Medzinárodné Akcie

Regional Training Course on Advanced Performance Assessment and Quality Assurance in Computed Tomography

Názov akcie: Regional Training Course on Advanced Performance Assessment and Quality Assurance in Computed Tomography

Dátum konania od: 24.06.2024

Dátum konania do: 28.06.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 02.05.2024

Miesto konania: Zagreb, Croatia

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Regional Training Course on Advanced Performance Assessment and Quality Assurance in Computed Tomography

Prílohy:

MA-0117-2024_using-intouch-plus.pdf
MA-0117-2024_Occupational Exposure History (OEH) Form.pdf
MA-0117-2024_TN-RER6042-EVT2402296 Information Sheet (RTC,Zagreb_Croatia, June 2024).pdf
MA-0117-2024_TN-RER6042-2402296 Invitation Letter (RTC,Zagreb_Croatia, June 2024.pdf

Aktualizácia: 19.04.2024