Medzinárodné Akcie

Interregional Workshop on Addressing Infrastructure Issues and Small Modular Reactors and Microreactors Deployment

Názov akcie: Interregional Workshop on Addressing Infrastructure Issues and Small Modular Reactors and Microreactors Deployment

Dátum konania od: 17.06.2024

Dátum konania do: 21.06.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 26.04.2024

Miesto konania: St. Petersburg, Russian Federation

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Interregional Workshop on Addressing Infrastructure Issues and Small Modular Reactors and Microreactors Deployment

Prílohy:

MA-0116-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0116-2024_EVT2400885 Information Sheet.pdf
MA-0116-2024_EVT2400885 Invitation Letter .pdf

Aktualizácia: 19.04.2024