Medzinárodné Akcie

International Training Course on Regulatory Functions for the Security of Nuclear Material, Nuclear Facilities and Associated Activities

Názov akcie: International Training Course on Regulatory Functions for the Security of Nuclear Material, Nuclear Facilities and Associated Activities

Dátum konania od: 12.08.2024

Dátum konania do: 23.08.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 27.05.2024

Miesto konania: Seibersdorf, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: International Training Course on Regulatory Functions for the Security of Nuclear Material, Nuclear Facilities and Associated Activities

Prílohy:

MA-0113-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0113-2024_24-01493E_Encl.pdf
MA-0113-2024_24-01493E_NV.pdf

Aktualizácia: 16.04.2024