Medzinárodné Akcie

Annual Meeting of the International Network for Nuclear Security Training and Support Centres

Názov akcie: Annual Meeting of the International Network for Nuclear Security Training and Support Centres

Dátum konania od: 24.06.2024

Dátum konania do: 28.06.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 23.04.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Annual Meeting of the International Network for Nuclear Security Training and Support Centres

Prílohy:

MA-0111-2024_24-01431E_Encl.pdf
MA-0111-2024_24-01431E_NV.pdf

Aktualizácia: 10.04.2024