Medzinárodné Akcie

Regional Workshop on Strategic Directions for the Establishment of the Integrated Management System of Regulatory Bodies

Názov akcie: Regional Workshop on Strategic Directions for the Establishment of the Integrated Management System of Regulatory Bodies

Dátum konania od: 05.08.2024

Dátum konania do: 09.08.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 24.05.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Regional Workshop on Strategic Directions for the Establishment of the Integrated Management System of Regulatory Bodies

Prílohy:

MA-0109-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0109-2024_Invitation_ME-RER9158-2402614 .pdf
MA-0109-2024_Information Sheet_ME-RER9158-2402614 .pdf

Aktualizácia: 05.04.2024