Medzinárodné Akcie

Japan-IAEA Nuclear Energy Management School 2024

Názov akcie: Japan-IAEA Nuclear Energy Management School 2024

Dátum konania od: 20.08.2024

Dátum konania do: 06.09.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 26.04.2024

Miesto konania: Tokyo, Fukushima and Others, Japan

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním organizátorovi akcie. Po odoslaní nominácie bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Japan-IAEA Nuclear Energy Management School 2024

Prílohy:

MA-0102-2024_2024Japan IAEA NEMS_Application_Form r0.docx
MA-0102-2024_2024 Japan IAEA NEMS_Prospectus r0.pdf

Aktualizácia: 03.04.2024