Medzinárodné Akcie

Training Workshop on the Spent Fuel and Radioactive Waste Inventory Tool

Názov akcie: Training Workshop on the Spent Fuel and Radioactive Waste Inventory Tool

Dátum konania od: 22.07.2024

Dátum konania do: 26.07.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 08.05.2024

Miesto konania: Online

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Training Workshop on the Spent Fuel and Radioactive Waste Inventory Tool

Prílohy:

MA-0101-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0101-2024_24-01333E_Encl.pdf
MA-0101-2024_24-01333E_NV.pdf

Aktualizácia: 03.04.2024