Medzinárodné Akcie

Regional Workshop on Capacity Building for Nuclear Education and Training with a Focus on Outreach Activities to Secondary Schools

Názov akcie: Regional Workshop on Capacity Building for Nuclear Education and Training with a Focus on Outreach Activities to Secondary Schools

Dátum konania od: 20.05.2024

Dátum konania do: 24.05.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 10.04.2024

Miesto konania: Sofia, Bulgaria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Regional Workshop on Capacity Building for Nuclear Education and Training with a Focus on Outreach Activities to Secondary Schools

Prílohy:

MA-0098-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0098-2024_Invitation Letter ME-RER0049-2402023.pdf
MA-0098-2024_Information Sheet (ME-RER0049-2402023).pdf

Aktualizácia: 02.04.2024