Medzinárodné Akcie

Regional Workshop on Effective Communication with the Public in the Event of a Nuclear or Radiological Emergency

Názov akcie: Regional Workshop on Effective Communication with the Public in the Event of a Nuclear or Radiological Emergency

Dátum konania od: 11.06.2024

Dátum konania do: 12.06.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 24.04.2024

Miesto konania: Online

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Regional Workshop on Effective Communication with the Public in the Event of a Nuclear or Radiological Emergency

Prílohy:

MA-0097-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0097-2024_24-01293E_Encl.pdf
MA-0097-2024_24-01293E_NV.pdf

Aktualizácia: 02.04.2024