Medzinárodné Akcie

United States of America – IAEA Nuclear Energy Management School

Názov akcie: United States of America – IAEA Nuclear Energy Management School

Dátum konania od: 15.07.2024

Dátum konania do: 26.07.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 15.04.2024

Miesto konania: Oak ridge, Tennessee, United States of America

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: United States of America - IAEA Nuclear Energy Management School

Prílohy:

MA-0096-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0096-2024_24-01287E_Encl.pdf
MA-0096-2024_24-01287E_NV.pdf

Aktualizácia: 02.04.2024