Medzinárodné Akcie

Invitation to School of Drafting Regulations for Waste Safety

Názov akcie: Invitation to School of Drafting Regulations for Waste Safety

Dátum konania od: 17.02.2025

Dátum konania do: 28.02.2025

Uzávierka ÚJD SR do: 03.05.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Invitation to School of Drafting Regulations for Waste Safety

Prílohy:

MA-0095-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0095-2024_ME-RER9158-2401199_Invitation_School of Drafting Regulations -Waste Safety .pdf
MA-0095-2024_ME-RER9158-2401199_Information Sheet_ School of Drafting Regulations -Waste Safety.pdf

Aktualizácia: 25.03.2024