Medzinárodné Akcie

World Cancer Congress 2024

Názov akcie: World Cancer Congress 2024

Dátum konania od: 17.09.2024

Dátum konania do: 19.09.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 07.06.2024

Miesto konania: Geneva, Switzerland

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Uzávierka organizátorov WCC na zasielanie abstraktov v zmysle prílohy je 4.4.2024. Prihlášky v zmysle prílohy zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: World Cancer Congress 2024

Prílohy:

MA-0093-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0093-2024_World Cancer Congress.pdf

Aktualizácia: 21.03.2024