Medzinárodné Akcie

9th International Conference on Tracers and Tracing Methods

Názov akcie: 9th International Conference on Tracers and Tracing Methods

Dátum konania od: 14.05.2024

Dátum konania do: 16.05.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 22.03.2024

Miesto konania: Benicŕssim, Spain

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: 9th International Conference on Tracers and Tracing Methods

Prílohy:

MA-0089-2024_9th International Conference on Tracers and Tracing Methods.pdf
MA-0089-2024_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 20.03.2024