Medzinárodné Akcie

Eighth Technical Meeting of the International Project on Completion of Decommissioning

Názov akcie: Eighth Technical Meeting of the International Project on Completion of Decommissioning

Dátum konania od: 13.05.2024

Dátum konania do: 17.05.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 04.04.2024

Miesto konania: Sofia, Bulgaria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Eighth Technical Meeting of the International Project on Completion of Decommissioning

Prílohy:

MA-0088-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0088-2024_24-01194E_Encl.pdf
MA-0088-2024_24-01194E_NV.pdf

Aktualizácia: 20.03.2024