Medzinárodné Akcie

KINAC/INSA International Training Course – Theme: Security Contingency Plan (Specialized Course)

Názov akcie: KINAC/INSA International Training Course – Theme: Security Contingency Plan (Specialized Course)

Dátum konania od: 20.05.2024

Dátum konania do: 24.05.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 04.04.2024

Miesto konania: Daejeon, Republic of Korea

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním organizátorovi akcie. Po odoslaní nominácie bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: KINAC/INSA International Training Course - Theme: Security Contingency Plan (Specialized Course)

Prílohy:

MA-0083-2024_Nomination Form.pdf
MA-0083-2024_Prospectus_33th KINAC_INSA International Training Course_Security Contingency Plan.pdf

Aktualizácia: 14.03.2024