Medzinárodné Akcie

KINAC_INSA International Training Course – Theme: Introduction to Strategic Trade Controls

Názov akcie: KINAC_INSA International Training Course – Theme: Introduction to Strategic Trade Controls

Dátum konania od: 27.05.2024

Dátum konania do: 31.05.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 11.04.2024

Miesto konania: Daejeon, Republic of Korea

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním organizátorovi akcie. Po odoslaní nominácie bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: KINAC_INSA International Training Course - Theme: Introduction to Strategic Trade Controls

Prílohy:

MA-0082-2024_Nomination form.pdf
MA-0082-2024_Prospectus_34th KINAC_INSA International Training Course.pdf

Aktualizácia: 14.03.2024