Medzinárodné Akcie

CTBTO – On-Site Inspection (OSI) Workshop-26: “Debriefing on the OSI Directed Exercises in 2023 and the Build-Up Exercise in 2024 ahead of the Integrated Field Exercise in 2025”

Názov akcie: CTBTO – On-Site Inspection (OSI) Workshop-26: “Debriefing on the OSI Directed Exercises in 2023 and the Build-Up Exercise in 2024 ahead of the Integrated Field Exercise in 2025”

Dátum konania od: 07.10.2024

Dátum konania do: 11.10.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 30.04.2024

Miesto konania: Santiago, Chile

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Na túto medzinárodnú akciu CTBTO je potrebné poslať na adresu ÚJD SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie do termínu uzávierky stanoveného ÚJD SR s údajmi o nominovanej osobe, resp. s údajmi potrebnými v zmysle bodu 9. priloženého dokumentu.

Subjekt: CTBTO - On-Site Inspection (OSI) Workshop-26: “Debriefing on the OSI Directed Exercises in 2023 and the Build-Up Exercise in 2024 ahead of the Integrated Field Exercise in 2025”

Prílohy:

MA-0081-2024_CTBTO_Announcement_OSI_WS.pdf

Aktualizácia: 14.03.2024