Medzinárodné Akcie

Workshop on Lessons Learned from Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation Missions

Názov akcie: Workshop on Lessons Learned from Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation Missions

Dátum konania od: 08.07.2024

Dátum konania do: 09.07.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 26.05.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Workshop on Lessons Learned from Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation Missions

Prílohy:

MA-0077-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0077-2024_24-00910E_Encl.pdf
MA-0077-2024_24-00910E_NV.pdf

Aktualizácia: 14.03.2024