Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on Simple Knowledge Organization Systems for the Decommissioning of Nuclear Facilities

Názov akcie: Technical Meeting on Simple Knowledge Organization Systems for the Decommissioning of Nuclear Facilities

Dátum konania od: 08.07.2024

Dátum konania do: 12.07.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 13.05.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Technical Meeting on Simple Knowledge Organization Systems for the Decommissioning of Nuclear Facilities

Prílohy:

MA-0076-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0076-2024_24-00965E_Encl.pdf
MA-0076-2024_24-00965E_NV.pdf

Aktualizácia: 12.03.2024