Medzinárodné Akcie

Training Course in Environmental Dose and Risk Modelling with RESRAD

Názov akcie: Training Course in Environmental Dose and Risk Modelling with RESRAD

Dátum konania od: 15.07.2024

Dátum konania do: 26.07.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 01.04.2024

Miesto konania: Chicago, USA

Poznámka: Individuálne prihlasovanie - viď príloha.

Subjekt: Training Course in Environmental Dose and Risk Modelling with RESRAD

Prílohy:

MA-0074-2024_Training Course in Environmental Dose and Risk Modelling with RESRAD.pdf

Aktualizácia: 12.03.2024