Medzinárodné Akcie

International School of Nuclear Law – OECD/NEA

Názov akcie: International School of Nuclear Law – OECD/NEA

Dátum konania od: 26.08.2024

Dátum konania do: 06.09.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 22.03.2024

Miesto konania: Montpellier, France

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: International School of Nuclear Law - OECD/NEA

Prílohy:

MA-0066-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0066-2024_Financial Support_International School of Nuclear Law.pdf
MA-0066-2024_International School of Nuclear Law.pdf

Aktualizácia: 05.03.2024