Medzinárodné Akcie

Interregional Training Course on Basic Safety in Nuclear Power Plants for Regulatory Authorities

Názov akcie: Interregional Training Course on Basic Safety in Nuclear Power Plants for Regulatory Authorities

Dátum konania od: 24.06.2024

Dátum konania do: 19.07.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 22.03.2024

Miesto konania: Beijing , Haikou and Rongcheng City, China

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Interregional Training Course on Basic Safety in Nuclear Power Plants for Regulatory Authorities

Prílohy:

MA-0065-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0065-2024_EVT 2400741_information sheet.pdf
MA-0065-2024_EVT 2400741 Invitation letter.pdf

Aktualizácia: 04.03.2024