Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on Nuclear Site Repurposing and Stakeholder Engagement in the Context of Circular Economy and Sustainability

Názov akcie: Technical Meeting on Nuclear Site Repurposing and Stakeholder Engagement in the Context of Circular Economy and Sustainability

Dátum konania od: 26.08.2024

Dátum konania do: 30.08.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 23.04.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Technical Meeting on Nuclear Site Repurposing and Stakeholder Engagement in the Context of Circular Economy and Sustainability

Prílohy:

MA-0064-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0064-2024_24-00775E_Encl.pdf
MA-0064-2024_24-00775E_NV.pdf

Aktualizácia: 29.02.2024