Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on Implementation of the Global Radium-226 Management Initiative

Názov akcie: Technical Meeting on Implementation of the Global Radium-226 Management Initiative

Dátum konania od: 02.12.2024

Dátum konania do: 06.12.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 18.09.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Technical Meeting on Implementation of the Global Radium-226 Management Initiative

Prílohy:

MA-0063-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0063-2024_24-00765E_Encl.pdf
MA-0063-2024_24-00765E_NV.pdf

Aktualizácia: 29.02.2024