Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on Commercial Equipment in Nuclear Applications and Non-Nuclear Standards for Safety Instrumentation and Control Systems

Názov akcie: Technical Meeting on Commercial Equipment in Nuclear Applications and Non-Nuclear Standards for Safety Instrumentation and Control Systems

Dátum konania od: 01.07.2024

Dátum konania do: 03.07.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 22.04.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Technical Meeting on Commercial Equipment in Nuclear Applications and Non-Nuclear Standards for Safety Instrumentation and Control Systems

Prílohy:

MA-0062-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0062-2024_24-00737E_Encl.pdf
MA-0062-2024_24-00737E_NV.pdf

Aktualizácia: 29.02.2024