Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on Enhancing Institutional Radioactive Waste Management by Promoting Innovation, and Overcoming Challenges

Názov akcie: Technical Meeting on Enhancing Institutional Radioactive Waste Management by Promoting Innovation, and Overcoming Challenges

Dátum konania od: 24.06.2024

Dátum konania do: 28.06.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 28.03.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Technical Meeting on Enhancing Institutional Radioactive Waste Management by Promoting Innovation, and Overcoming Challenges

Prílohy:

MA-0061-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0061-2024_24-00767E_Encl.pdf
MA-0061-2024_24-00767E_NV.pdf

Aktualizácia: 29.02.2024