Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on Advancements and Innovations in High Temperature Technologies for the Processing of Radioactive Waste

Názov akcie: Technical Meeting on Advancements and Innovations in High Temperature Technologies for the Processing of Radioactive Waste

Dátum konania od: 12.08.2024

Dátum konania do: 16.08.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 03.06.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Technical Meeting on Advancements and Innovations in High Temperature Technologies for the Processing of Radioactive Waste

Prílohy:

MA-0060-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0060-2024_24-00766E_Encl.pdf
MA-0060-2024_24-00766E_NV.pdf

Aktualizácia: 28.02.2024