Medzinárodné Akcie

Ministerial Conference on Nuclear Science, Technology and Applications and the Technical Cooperation Programme

Názov akcie: Ministerial Conference on Nuclear Science, Technology and Applications and the Technical Cooperation Programme

Dátum konania od: 26.11.2024

Dátum konania do: 28.11.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 20.06.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Ministerial Conference on Nuclear Science, Technology and Applications and the Technical Cooperation Programme

Prílohy:

MA-0059-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0059-2024_24-00790E_Encl.pdf
MA-0059-2024_24-00790E_NV.pdf

Aktualizácia: 28.02.2024