Medzinárodné Akcie

International Conference on Small Modular Reactors and their Applications

Názov akcie: International Conference on Small Modular Reactors and their Applications

Dátum konania od: 21.10.2024

Dátum konania do: 25.10.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 30.08.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: International Conference on Small Modular Reactors and their Applications

Prílohy:

MA-0058-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0058-2024_23-05807E_Encl.pdf
MA-0058-2024_23-05807E_NV_MSs.pdf

Aktualizácia: 28.02.2024