Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on the New Training and Learning Methods to Ensure Competent and Qualified Personnel

Názov akcie: Technical Meeting on the New Training and Learning Methods to Ensure Competent and Qualified Personnel

Dátum konania od: 21.10.2024

Dátum konania do: 25.10.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 23.05.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Technical Meeting on the New Training and Learning Methods to Ensure Competent and Qualified Personnel

Prílohy:

MA-0055-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0055-2024_24-00772E_Encl.pdf
MA-0055-2024_24-00772E_NV.pdf

Aktualizácia: 26.02.2024