Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on International Experiences in the Conditioning of Category 3–5 Disused Sealed Radioactive Sources

Názov akcie: Technical Meeting on International Experiences in the Conditioning of Category 3–5 Disused Sealed Radioactive Sources

Dátum konania od: 26.08.2024

Dátum konania do: 30.08.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 22.05.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Technical Meeting on International Experiences in the Conditioning of Category 3–5 Disused Sealed Radioactive Sources

Prílohy:

MA-0053-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0053-2024_24-00700E_Encl.pdf
MA-0053-2024_24-00700E_NV.pdf

Aktualizácia: 22.02.2024