Medzinárodné Akcie

Training Course_International Radiological Protection School (IRPS)

Názov akcie: Training Course_International Radiological Protection School (IRPS)

Dátum konania od: 12.08.2024

Dátum konania do: 16.08.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 15.04.2024

Miesto konania: Stockholm, Sweden

Poznámka: Individuálne prihlasovanie.

Subjekt: Training Course_International Radiological Protection School (IRPS)

Prílohy:

MA-0052-2024_TRAINING COURSE_Sweden.pdf

Aktualizácia: 22.02.2024