Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on Processing Technologies for Irradiated Graphite Waste

Názov akcie: Technical Meeting on Processing Technologies for Irradiated Graphite Waste

Dátum konania od: 05.08.2024

Dátum konania do: 09.08.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 06.05.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Technical Meeting on Processing Technologies for Irradiated Graphite Waste

Prílohy:

MA-0051-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0051-2024_24-00653E_Encl.pdf
MA-0051-2024_24-00653E_NV.pdf

Aktualizácia: 19.02.2024