Medzinárodné Akcie

Twelfth Meeting of the Working Group on Radioactive Material Security

Názov akcie: Twelfth Meeting of the Working Group on Radioactive Material Security

Dátum konania od: 06.05.2024

Dátum konania do: 10.05.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 23.02.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Twelfth Meeting of the Working Group on Radioactive Material Security

Prílohy:

MA-0048-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0048-2024_24-00572E_Encl.pdf
MA-0048-2024_24-00572E_NV.pdf

Aktualizácia: 15.02.2024